top of page
z3884578351402_b82a581310ebee4e6342bb9ba2870bc8.jpg
test web 2 pgp 1kg.png

PLANTAGREENPOWER | PGP

Foliar fertilizer

Material

From Natural Volcanic Sediment

Element

Calcium (Ca): 38.5% ; Magnesium (Mg): 0.58%

Uses

  • Increased photosynthesis in turn leads to enhanced metabolic processes in the plant.

  • Increase productivity and quality of agricultural products: increase sweetness, increase the percentage of firm seeds, increase the rate of grade 1 agricultural products.

  • Helps to harden the tree, prevent falling, increase the plant resistance to adverse conditions.

  • Green, thick leaves, increased flowering, setting fruit, nourishing fruit, limiting drop of young fruit.

  • Certified for Organic Farming by FiBL - Organic Research Institute

Tài liệu

PHÂN BÓN LÁ PGP MANG LẠI GÌ?

Tăng năng suất & chất lượng nông sản

Các hạt Plantagreenpower (PGP) với kích thước siêu nhỏ đi qua các lỗ khí khổng, kẽ tế bào siêu nhỏ trên bề mặt lá, xâm nhập vào màng tế bào. Qua những phản ứng hóa lý, các hạt PGP siêu nhỏ trở thành dạng siêu dễ hấp thụ với cây trồng, tham gia thúc đẩy các quá trình tổng hợp chất của cây, đặc biệt là thông qua quá trình quang hợp, dẫn đến tăng năng suất và chất lượng nông sản một cách đáng kể.

Xanh cây, dày lá, cứng cành, chống đổ ngã, chống rụng trái non

Với các chất trung vi lượng dưới dạng siêu dễ hấp thụ với cây trồng, PGP giúp cây phát triển tốt hơn, biểu hiện rõ bởi lá xanh, dày và bóng, cành cứng, tăng khả năng chống đổ ngã và chống rụng trái.

Tăng sức chống chịu với các điều kiện bất thuận

Đặc biệt, khi cây được tăng cường các quá trình trao đổi chất, cây có khả năng chống chịu tốt hơn với các điều kiện bất thuận như hạn hán, giá rét hay sâu bệnh.

Hiệu quả của Phân bón lá PGP đối với từng cây trồng

friemin_noll_muehle_DemiNo_2700_separaNo_sichter-c686bf6c.jpeg

PHÂN BÓN LÁ PGP LÀ GÌ?

01

Công nghệ đột phá TMA

Công nghệ TMA tạo nên những tiểu phân khoáng VÔ CÙNG NHỎ.

03

Hiệu quả tăng năng suất & chất lượng nông sản

Cây có sức sống mạnh mẽ, tăng ra hoa, đậu quả, tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng khả năng chống chịu của cây với các điều kiện bất thuận. 

02

Thúc đẩy quá trình quang hợp

Các tiểu phân khoáng VÔ CÙNG NHỎ này thâm nhập vào tế bào lá thông qua lỗ khí khổng và ngay lập tức thúc đẩy quá trình quang hợp, tăng cường các quá trình tổng hợp chất hữu cơ trong cây.

04

An toàn cho người trồng, nông sản và môi trường

Với nguyên liệu hoàn toàn từ tự nhiên, Phân bón lá PGP được chứng nhận là đầu vào canh tác hữu cơ bởi Viện nghiên cứu hữu cơ - FiBL.

KHÁCH HÀNG ĐÓN NHẬN PHÂN BÓN LÁ PGP