top of page

CHÈ XANH - BẮC GIANG

Địa điểm: Bản Ven, Yên Thế, Bắc Giang

Thời gian: Tháng 9/2022 - Tháng 2/2023


5 hộ gia đình được lựa chọn, sử dụng phân bón lá Plantagreenpower PGP với lượng dùng 3kg/ha/lần bón, bón 2 lần/vụ cách nhau 10 ngày, bắt đầu bón sau khi hái 5-7 ngày.


Hiệu quả ghi nhận khi thu hoạch:

- Năng suất và các chỉ tiêu cấu thành năng suất:- Chất lượng chè:

Phan bon la Plantagreenpower PGP phan tich che Bac Giang

(Kết quả phân tích tại Viện kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia)


Sử dụng Phân bón lá Plantagreenpower PGP tăng cường các quá trình tổng hợp chất hữu cơ trong cây, giúp tăng hàm lượng các chất trong nông sản, đặc biệt ở chè là các hàm lượng Tanin, Polyphenol và Catechins.


- Hạch toán chi phí, lợi nhuận khi sử dụng Phân bón lá Plantagreenpower PGP trên cây chè (Hiệu quả kinh tế của mô hình tính trên 1 ha)


Video ghi nhận đánh giá của hộ gia đình sử dụng Phân bón lá Plantagreenpower PGPMÔ HÌNH PGP

bottom of page