top of page

CÂY ĐIỀU - ĐĂK LĂK

Địa điểm: xã Buôn Triết, huyện Lăk, Tỉnh Đăk Lăk

Thời gian: vụ 2020 - 2021

Phân bón lá Plantagreenpower (PGP) được phun 4 lần/vụ vào các thời điểm sau:

- Phun lần 1 khi cây đang phân hóa mầm hoa (khoảng tháng 1-tháng 2)

- Phun sau lần 1 từ 15-20 ngày

- Phun sau khi cây đậu quả

- Phun sau lần 3 từ 15-20 ngày


Kết quả theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu trên cây điều:

​Chỉ tiêu

Sử dụng PGP

Đối chứng

Số hạt/kg

166

250

Phân loại kích cỡ hạt

B

D

Nhân thu hồi (%)

34

33

Tỷ lệ vỏ hạt (%)

60,99

61,38

Tỷ lệ dầu vỏ điều (%)

13,6

12,8

Năng suất (tạ nhân/ha)

13,6

11,0

Tỷ lệ rụng quả (%)

12

15

- Đánh giá cảm quan: vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, cây có bộ lá xanh đậm, dày và bóng cho đến khi thu hoạch, quả phát triển đều, bóng đẹp hơn so với đối chứng, màu sắc lá xanh nhạt. mỏng và khô ráp.

- Tỷ lệ rụng quả thấp ở vườn mô hình thấp hơn so với vườn đối chứng 3-4%. Mức độ nhiễm sâu bệnh nhẹ hơn, kích cỡ hạt lớn hơn so với vườn đối chứng (mô hình: trung bình 171,5 hạt/kg, đối chứng: trung bình 217,5 hạt/kg). Tỷ lệ nhân thu hồi vườn mô hình 34% cao hơn đối chứng từ 29%.


Video tại Đăk Lăk:
Comments


MÔ HÌNH PGP

bottom of page