top of page

CÂY MÍA - NGHỆ AN

Địa điểm: Vùng nguyên liệu Công ty mía đường Nghệ An NASU

Thời gian: vụ 2018-2019

Phân bón lá Plantagreenpower (PGP) được phun 3 lần vào các thời điểm sau:

- Phun lần 1

- Phun định kỳ sau 21-28 ngày


Kết quả theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu trên cây mía tại NASU:

​Chỉ tiêu

Sử dụng PGP

Đối chứng

Tỷ lệ nảy mầm %

45,44

36,08

Đẻ nhánh

1,76

1,69

Số cây hh (cây/ha)

69.200

62.150

Đường kính thân (cm)

3,14

2,96

Chiều cao cây (cm)

299,00

271,20

Trọng lượng cây (kg)

1,89

1,69

Sâu đục thân (%)

3,50

4,45

Rệp (%)

3,00

5,00

Năng suất (tấn/ha)

115,95

97,90

Độ đường CCS

12,82

11,00

Năng suất đường (tấn/ha)

14,86

10,77

Biểu đồ theo dõi diễn biến độ Brix:Đánh giá của cán bộ nhà máy:

  • Tỷ lệ nảy mầm, đẻ nhánh và mật độ cây hữu hiệu cao hơn, từ đó là tiền đề để tạo năng suất cao.

  • Qua đánh giá cảm quan thì mía được phun thêm phân bón lá Plantagreenpower PGP có bộ rễ khỏe, màu sắc lá xanh đậm, bản lá to dày nên khả năng chống hạn với gió lào tốt hơn vào các tháng 4,5,6 khô hạn. Mía ít đổ ngã khi năng suất vượt qua 70 tấn/ha vào các tháng 8,9,10. Hạn chế sâu đục thân và rệp gây hại.

  • Năng suất của công thức sử dụng Plantagreenpower PGP vượt đối chứng khoảng 18 tấn/ha, năng suất đường vượt đối chứng 4,1 tấn/ha.

  • Độ đường CCS cao hơn công thức đối chứng là 1.82 CCS và độ thuần khiết nước mía tốt, thuận lợi cho quá trình chế biến đường.


Một số hình ảnh mô hình:MÔ HÌNH PGP

bottom of page