top of page
z3884578351402_b82a581310ebee4e6342bb9ba2870bc8.jpg
test web 2 pgp 1kg.png

PLANTAGREENPOWER | PGP

Phân bón lá trung lượng

Nguyên liệu

Từ Trầm tích núi lửa tự nhiên

Thành phần

Canxi (Ca): 38,5% ; Magie (Mg): 0,58%

Công dụng

  • Tăng cường quang hợp từ đó dẫn đến tăng cường các quá trình trao đổi chất trong cây.

  • Tăng năng suất và chất lượng nông sản: tăng độ ngọt, tăng tỉ lệ hạt chắc, tăng tỉ lệ nông sản loại 1.

  • Giúp cứng cây, chống đổ ngã, tăng khả năng chống chịu của cây đối với các điều kiện bất thuận

  • Xanh cây, dày lá, tăng ra hoa, đậu trái, dưỡng trái, hạn chế rụng trái non.

  • Được chứng nhận đầu vào cho Canh tác hữu cơ bởi FiBL - Viện nghiên cứu hữu cơ Thụy Sỹ

Tài liệu

PHÂN BÓN LÁ PGP MANG LẠI GÌ?

Tăng năng suất & chất lượng nông sản

Các hạt Plantagreenpower (PGP) với kích thước siêu nhỏ đi qua các lỗ khí khổng, kẽ tế bào siêu nhỏ trên bề mặt lá, xâm nhập vào màng tế bào. Qua những phản ứng hóa lý, các hạt PGP siêu nhỏ trở thành dạng siêu dễ hấp thụ với cây trồng, tham gia thúc đẩy các quá trình tổng hợp chất của cây, đặc biệt là thông qua quá trình quang hợp, dẫn đến tăng năng suất và chất lượng nông sản một cách đáng kể.

Xanh cây, dày lá, cứng cành, chống đổ ngã, chống rụng trái non

Với các chất trung vi lượng dưới dạng siêu dễ hấp thụ với cây trồng, PGP giúp cây phát triển tốt hơn, biểu hiện rõ bởi lá xanh, dày và bóng, cành cứng, tăng khả năng chống đổ ngã và chống rụng trái.

Tăng sức chống chịu với các điều kiện bất thuận

Đặc biệt, khi cây được tăng cường các quá trình trao đổi chất, cây có khả năng chống chịu tốt hơn với các điều kiện bất thuận như hạn hán, giá rét hay sâu bệnh.

Hiệu quả của Phân bón lá PGP đối với từng cây trồng

friemin_noll_muehle_DemiNo_2700_separaNo_sichter-c686bf6c.jpeg

PHÂN BÓN LÁ PGP LÀ GÌ?

01

Công nghệ đột phá TMA