top of page

Ký kết hợp đồng xây dựng mô hình trình diễn trên cây chè tại Hà Tĩnh

Nhằm tiếp tục phát huy những thế mạnh của Phân bón Plantagreepower PGP đã được kiểm chứng thành công trên rất nhiều mô hình chè có thể kể đến như: Chè Bản ven ở Bắc Giang, chè Phúc Trìu Thái Nguyên, Chè Thanh Sơn Nghệ An của Công ty Mía đường Sông lam, chè ở Bảo Lộc, Lâm đồng...Ngày 10 tháng 4 năm 2023 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức và Xí nghiệp chè Tây Sơn – Hương Sơn – Hà Tĩnh đã ký kết hợp đồng xây dựng mô hình trình diễn trên cây chè bắt đầu từ tháng 04 năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:


+ Mô hình 1: Đánh giá hiệu quả phân bón lá Plantagreenpower PGP trên cây chè trên đất vùng đồi của Xí nghiệp chè Sơn Tây. Mô hình triển khai với diện tích 2 ha.


Khu đồi sản xuất xí nghiệp chè Tây Sơn - huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

CT1: 100% phân vô cơ theo canh tác của nông trường (Đối chứng)

Diện tích: 10.000 m2

CT2: 100% phân vô cơ theo canh tác của nông trường + Plantagreenpower PGP

Diện tích: 10.000 m2+ Mô hình 2: Đánh giá hiệu quả phân bón lá Plantagreenpower PGP trên cây chè chân đất bãi phù sa của Xí nghiệp chè Sơn Tây. Mô hình triển khai với diện tích 1 ha.


Khu đất bãi sản xuất xí nghiệp chè Tây Sơn - huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

CT1: 100% phân vô cơ theo canh tác của nông trường (Đối chứng)

Diện tích: 5.000 m2

CT2: 100% phân vô cơ theo canh tác của nông trường + Plantagreenpower PGP

Diện tích: 5.000 m2

MÔ HÌNH PGP

bottom of page