top of page
animal-feed-farmers-diet-covid-19-coronavirus-may-2020.jpeg

CHĂN NUÔI

Công nghệ quyết định năng suất lao động và hiệu quả sản xuất. Ứng dụng CNC là cần thiết để giúp chăn nuôi có năng suất cao, giá thành sản phẩm thấp, nhờ đó mà đáp ứng được nhu cầu thực phẩm có nguồn gốc động vật ngày càng tăng của xã hội, có thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (nhờ đáp ứng được yêu cầu về nguồn cung cũng như chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thị trường và có thể truy xuất được nguồn gốc), nâng cao được giá trị gia tăng cho các sản phẩm trồng trọt (dùng làm thức ăn chăn nuôi), đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp/người chăn nuôi, tạo cơ hội khởi nghiệp mới cho các doanh nghiệp địa phương và một số lợi ích khác nữa.

Glasgow-KY-Dairy-008_1200x62811.jpg

Nước khử khuẩn GREENSCEPT

Nước Greenscept sinh ra từ quá trình điện phân muối ăn hoặc hóa lý tạo dung dịch HClO. Greenscept, là dung dịch có tính sát khuẩn mạnh có khả năng làm sạch và vi khuẩn, vi nấm, virus bề mặt hiệu quả.

AZ.jpg

Phụ gia TĂCN ANIMAXX® ZOO

Nguồn gốc từ trầm tích núi lửa, ứng dụng công nghệ TMA của CHLB Đức giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm chăn nuôi và giảm ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi.

bottom of page