top of page
shutterstock_1411702838 small_edited.jpg

PHÂN BÓN CÔNG NGHỆ CAO

Phân bón công nghệ cao là loại phân bón được các nhà khoa học nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón, ứng dụng thích hợp sinh lý của từng loại cây trồng và thích hợp lý hóa của thảm đất để khi bón nhằm nâng cao năng suất cây trồng.

Bao PGP.png

Phân bón lá Plantagreenpower (PGP) - Phân bón 4 chuẩn

Nhập khẩu từ CHLB Đức - là sản phẩm từ trầm tích núi lửa tự nhiên, có tác dụng tăng cường sự chuyển hóa, xúc tác trao đổi chất, kích thích các cytokin và bổ sung vi khoáng cho cây trồng...

Tenabio RB 3 chai_.png

Phân bón hữu cơ TENABIO RB
 

Được sản xuất từ rong biển sạch vùng biển Nha Trang - Việt Nam, bằng công nghệ cao, TENABIO xử lý các chất dinh dưỡng có trong rong biển trở thành dạng siêu dễ hấp thu với cây trồng...

bottom of page