top of page

BÓN PHÂN ĐẦY ĐỦ
MÀ VẪN GẶP TÌNH TRẠNG NÀY?

Vấn đề nằm ở đâu?

WEB 2.jpg
WEB 1.jpg

SỨC SỐNG
CỦA CÂY TRỒNG
ĐÃ SUY GIẢM

Get to Know Us

Khi các căng thẳng mà con người và môi trường tạo ra cho cây trồng đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của chúng. 

z4451115040397_c5245c0e90fe14bd261195d6a766a74a.jpg

PHÂN BÓN PLANTAGREENPOWER PGP

Cây mía tại vùng nguyên liệu mía đường NASU chống chịu tốt với Gió Lào
Play Video
bottom of page