top of page

Vải thiều Lục Ngạn tăng độ ngọt với Phân bón lá PGP

Tổng kết năm đầu tiên Mô hình sử dụng phân bón lá Plantagreenpower (PGP) trên cây vải thiều giai đoạn kinh doanh năm 2022-2024 với những kết quả ấn tượng về năng suất và chất lượng quả vải thiều.

Hãy cùng xem những hình ảnh từ báo cáo thực tế khi so sánh giữa quả Vải có sử dụng phân bón và đối chứng xem khác biệt thế nào nhé:

1. So sánh về mẫu mã, kích thước quả vải

Sử dụng Phân bón lá PGP cho quả vải đồng đều hơn về kích thước và màu sắc vỏ quả. Mẫu vải được thu ngẫu nhiên 10 ngày trước thu hoạch.


Hình ảnh khi cắt đôi quả

2. Biểu đồ thể hiện sự đồng đều của quả vải

Qua biểu đồ có thể thấy, sự chênh lệch giữa các mẫu quả sử dụng Phân bón lá PGP không có nhiều khác biệt, còn bên mẫu quả đối chứng thì chênh lệch lớn hơn. Đồng thời, đường kính trung bình của quả sử dụng Phân bón lá PGP cũng lớn hơn so với mẫu đối chứng.


3. So sánh về độ Brix giữa 2 mẫu thử

Sử dụng Phân bón lá PGP giúp tăng độ ngọt (Brix) của quả vải Lục Ngạn trung bình 1,5 độ Brix.


Xin gửi lời cảm ơn tới Trung tâm Hỗ trợ nông dân - HND Bắc Giang, HND huyện Lục Ngạn, HND xã Phì Điền cùng bà con thực hiện mô hình đã phối hợp, đồng hành và cùng cố gắng với Công ty Tenabio Việt Đức vì mục tiêu nâng cao giá trị quả vải thiều Lục Ngạn trong suốt 1 năm đã qua!MÔ HÌNH PGP

bottom of page