top of page

Triển khai áp dụng phân bón lá Plantagreenpower PGP trên cây chè Hương Sơn- Hà Tĩnh

Dựa trên những thành công của Phân bón công nghệ PGP trên cây chè tại các tỉnh Sơn La, Bắc Giang, ngày 12/4/2023, Xí nghiệp chè Tây Sơn - Hương Sơn - Hà Tĩnh và Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio đã triển khai mô hình sử dụng Phân bón lá Plantagreenpower PGP trên cây chè tại địa phương.

Ngày 12 tháng 04 năm 2023, các cán bộ 2 bên đã tiến hành phun lần 1 trên mô hình tại xã Sơn Kim 2, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Tham gia buổi phun lần 1 gồm có: Giám đốc Xí nghiệp, Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật, đội trưởng đội sản xuất 3, chủ vườn mô hình và các cán bộ của Công ty TNHH CNSH Tenabio Việt Đức

Phân bón lá Phantagreenpower PGP, nhập khẩu từ CHLB Đức, khi được sử dụng trên cây chè đạt được những hiệu quả sau:

- Xanh cây, xanh lá, bóng lá, dày lá, dày búp

- Năng suất tăng so với canh tác thông thường 15-40%

- Tăng hàm lượng Polyphenol, Tanin, EGCG trong chè (tham khảo kết quả phân tích)

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Hotline: 0888.96.8585bottom of page