top of page

Phân bón lá Plantagreenpower PGP trên cây mía tại TTC Tây Ninh T4/2023

Ngày 7/4/2023 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức đã ký kết hợp đồng xây dựng mô hình trình diễn trên cây mía chia làm 3 đợt bắt đầu từ tháng 04 năm 2023 với Công ty cổ phần Thành Thành Công Tây Ninh
Mô hình trình diễn nhằm đánh giá hiệu quả phân bón lá Plantagreenpower PGP trên mía tơ lô C20 và C23 trồng từ tháng 02 năm 023 của Nông trường Thành Long thuộc Công ty cổ phần Thành Thành Công Tây Ninh.
Mô hình triển khai với diện tích 10 ha theo công thức như sau:

- CT1: 100% phân vô cơ theo canh tác của nông trường (Đối chứng)

Diện tích: 25.000 m2

- CT2: 100% phân vô cơ theo canh tác của nông trường + Plantagreenpower PGP

Diện tích: 25.000 m2Lần phun: Phun lần 1

Thời gian: Ngày 8/4/2023 (giai đoạn đẻ nhánh, cây có từ 5 đến 7 lá)

Comments


KIỂM CHỨNG HIỆU QUẢ PGP

bottom of page