shutterstock_1411702838 small_edited.jpg

Phân bón lá PLANTAGREENPOWER (PGP) – Tăng năng suất, chất lượng trái thanh longSau 2 năm sử dụng Phân bón lá PlantaGreenPower (PGP) - Phân bón 4 CHUẨN bà con trồng thanh long ở Bình Thuận đã kiểm chứng được hiệu quả của PGP trên cây thanh long. Sử dụng phân bón PGP trên thanh long cho dây xanh và cứng hơn, quả chín đồng đều, mẫu mã đẹp hơn, giảm được tỷ lệ sâu bênh trên thanh long. Đặc biệt sản phẩm sử dụng phân bón lá PGP có nguồn gốc từ tự nhiên nên nông sản luôn đạt chất lượng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu góp phần nâng cao hiệu quả canh tác cho người dân.123rf_108434056_small.jpg
Logo4chuancc.png

Phân bón lá
PLANTAGREENPOWER
(PGP)

Tăng năng suất từ 20-60%