top of page

Hiệu quả sử dụng PLANTAGREENPOWER (PGP) trên cây nhãn Sơn La

Đơn vị thực hiện: Hội Nông Dân tỉnh Sơn La.

Thời gian: từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2020.

Hộ thực hiện mô hình: Lường Văn Thoan.

Địa điểm trình diễn: HTX An Thịnh. Bản Mé. Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La.

Diện tích mô hình: 2ha.

Tình trạng vườn trước khi thử nghiệm: Mới thu hoạch.


ĐÁNH GIÁ CỦA CHỦ VƯỜN SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ PLANTAGREENPOWER

Ông Lường Văn Thoan tại HTX An Thịnh. Bản Mé. Xã Nà Nghịu, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La phấn khởi chia sẻ: Vườn nhãn nhà tôi lâu nay gần như chỉ sử dụng phân bón qua gốc, rất ít quan tâm và sử dụng phân bón lá. Năm nay được sự quan tâm và hộ trợ của công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học Tenabio Việt Đức phối hợp với Hội Nông Dân Tỉnh Sơn La thực hiện mô hình sử dụng phân bón lá Platagreenpower. Trong quá trình thực hiện trang trại luôn tuân thủ và thực hiện theo đúng quy trình của cán bộ kỹ thuật. Qua các đợt phun gia đình thấy vườn nhãn có bộ lá xanh, dày hơn, bản lá rộng hơn so với đối chứng. Chùm hoa to hơn, lượng quả đậu nhiều hơn, ít bị sâu cuốn lá hơn so với các năm trước. Đặc biệt cây nhãn năm nay sau khi thu hoạch cây vẫn còn khỏe và nảy lộc rất nhanh (sau khi thu hoạch được khoảng 20 ngày cây đã nảy lộc).

Khi sử dụng phân bón lá Platagreenpower đã tăng năng suất 18% mang lại nguồn thu nhập cao cho chúng tôi. Đặc biệt khi khi thu hoạch nhãn được gia đình làm long tỉ lệ long đạt cao hơn so với đối chứng.

“Đối với sản phẩm Platagreenpower vừa an toàn cho người sử dụng vừa mang lại hiệu quả cao cho gia đình tôi chắc chắn tôi sẽ tiếp tục sử dụng trong thời gian tới và sử dụng cho nhiều loại cây trồng khác nhau”Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 0888.96.8585 để nhận được tư vấn.

Comments


KIỂM CHỨNG HIỆU QUẢ PGP

bottom of page