top of page

Tăng 2 lạng/ bắp tương đương 15-16% sau khi sử dụng phân bón lá PGP với cây ngô ngọt tại Bắc Giang

Đây là kết quả đã được kiểm chứng tại xã Quang Tiến, huyện Tân Yên, Bắc Giang đối với cây Ngô Ngọt- Quy mô: 7.500 m2 (đối chứng: 7.500 m2)

- Số hộ tham gia: 21 hộ (mỗi hộ 01 sào)

- Thời gian thực hiện: 01 vụ, từ tháng 9/2022-1/2023


Ngô ngọt có sử dụng phân bón lá Plantagreenpower (PGP) cho bắp to, các hạt đều và bóng hơnNgô ngọt có sử dụng phân bón lá Plantagreenpower (PGP) tăng trung bình 2 lạng/bắp so với đối chứngComments


MÔ HÌNH PGP

bottom of page