top of page

Hiệu quả phân bón lá PGP trên cây ngô sinh khối tại Thái Bình

Vụ đông 2022, phòng Khảo nghiệm – TT Khuyến nông Thái Bình đã phối hợp với với Công ty TNHH công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức thực hiện mô hình trình diễn phân bón lá Plantagreenpower (PGP) và Tenabio PGP trên cây ngô sinh khối tại xã Hồng Minh – Hưng Hà.

Sau hơn 2 tháng triển khai từ ngày 18/10/2022 đến nay qua đánh giá của TTKN, Kết quả cho thấy phân bón lá Plantagreenpower (PGP) và Tenabio PGP đã có tác động rõ rệt nâng cao năng suất và chất lượng của cây ngô sinh khối như tăng năng suất (hơn đối chứng từ 14,36-16,3%), chiều cao cây (hơn đối chứng 7cm), màu sắc lá xanh đậm, phiến lá to, dày, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.
MÔ HÌNH PGP

bottom of page