top of page

Cuối năm có trung tâm chiếu xạ trái cây xuất khẩu đi Mỹ tại phía Bắc

Trung tâm chiếu xạ ở phía Bắc đang hoàn tất khâu cuối để từ nay đến cuối năm có thể chiếu xạ quả vải và các loại trái cây xuất khẩu sang Mỹ.

https://nongnghiep.vn/video/cuoi-nam-co-trung-tam-chieu-xa-trai-cay-xuat-khau-di-my-tai-phia-bac-tv353294.html

(Theo Nongnghiep.vn)

bottom of page