top of page

Chia sẻ thành công trên Cam Hàm Yên với Phân bón lá PGP và TENABIO RB

Ngày 11-1, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Hàm Yên phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ sinh học Tenabio Việt Đức tổng kết mô hình trình diễn hiệu quả phân bón lá Plantageenpower (PGP) trên cây cam tại huyện Hàm Yên.


Qua đánh giá kết quả thực hiện mô hình cho thấy năng suất vườn cam mô hình đạt 23,1tấn/ha cao hơn so với vườn đối chứng là 8,4tấn/ha. Thu nhập vườn cam mô hình đạt gần 142 triệu đồng/ha, tăng gần 58 triệu đồng/ha so với vườn đối chứng. Cây xanh khỏe, bộ lá bóng mượt đặc biệt độ brix bên mô hình cao hơn đối chứng 1,2 độ. Đây là những kết quả khả quan cho sự phát triển cây cam theo hướng hữu cơ cho người dân trồng cam tại Hàm Yên.


Các đại biểu thăm vườn

Nhận xét về mô hình cam Hàm Yên sử dụng Phân bón lá PGP và Tenabỉo RB:Đọc thêm thông tin về mô hình:

MÔ HÌNH PGP

bottom of page