top of page

CÂY CAM - SƠN LA

Địa điểm: Bản Văn Phúc Yên, xã Mường Thái, Phù Yên, Sơn La

Thời gian: 2/2021-12/2021

Giống cây: Cam đường canh

Quy mô: 0,5ha mô hình và 0,7ha đối chứng: tổng vườn cây 1,2ha


Phân bón lá Plantagreenpower (PGP) được phun 3 lần vào các thời điểm sau:

- Phun lần 1: Sau khi thu hoạch

- Phun lần 2: Khi cây đang phân hóa mầm hoa

- Phun lần 3: Khi quả cam bằng đầu ngón tay út


Vườn cam được phục hồi hoàn toàn khi được dùng Phân bón lá PGP.


Đánh giá sinh trưởng và phát triển của cây cam, chất lượng nông sản:- Năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình:1. Đánh giá cảm quan: vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, cây có bộ lá xanh đậm, dày và bóng cho đến khi thu hoạch, quả phát triển đều, bóng đẹp hơn so với đối chứng, màu sắc lá xanh nhạt có dấu hiệu vàng lá

2. Chất lượng Cam thu hoạch: mẫu mã đều đẹp, quả mọng nước ăn ngọt so với đối chứng tỷ lệ quả non nhiều, vỏ dày và khô chỉ chín 1/2 quả.

3. Độ Birix: lấy ngẫu nhiên tại vườn bên mô hình đạt 16, đối chứng chỉ đạt 13,5

4. Năng suất thực thu: năng suất vườn mô hình bình quân đạt 6578 tấn/ha. đối chứng đạt 5295 tấn/haXem báo cáo mô hình Tại đây


Comments


MÔ HÌNH PGP

bottom of page