top of page

CÀ PHÊ - ĐĂK NÔNG

Địa điểm: Thôn 1, xã Trường Xuân, huyện Đăk Song, Đăk Nông

Thời gian: Tháng 4/2019 - Tháng 3/2020

Quy mô: 550 cây (0,5ha)


Phân bón lá Plantagreenpower PGP được phun 4 lần vào các thời điểm:

Lần 1:

Lần 2:

Lần 3:

Lần 4:


Hiệu quả ghi nhận khi thu hoạch:

Phân bón lá PGP cho vườn cà phê sau khi thu hoạch mau hồi phục và cho năng suất cao, ổn định trong những năm sau do cây phục hồi nhanh, tạo đà phát triển cành dự trữ tốt hơn. Phân bón lá PGP còn giúp xanh lá, phiến lá dày hơn, cây cứng cáp hon, tỷ lệ mọt đục cành giảm cũng như vỏ quả mỏng hơn, năng suất cao hơn và tỷ lệ hạt trên sàng 18 cao hơn.

- Năng suất và các chỉ tiêu cấu thành năng suất:

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

PGP

Đối chứng

Chênh lệch

1

Số chùm quả TB/cành

Chùm

11,20

10,52

+ 6,4%

2

Số quả TB/chùm

Quả

36,16

34,72

+ 4,15%

3

Số quả rụng TB/chùm

Quả

3,2

4,62

- 29,82%

4

Trọng lượng 1000 hạt

Gr

151,59

149,85

+ 1,16%

5

Tỷ lệ quả tươi/1kg nhân khô

Kg

4,1

4,2

- 2,38%

6

Năng suất lý thuyết/ha

Kg

7.109,76

6.107,62

+ 16,41%

7

Năng suất thực tế/ha

Kg

4.500,00

4.050,00

+ 10%

Năng suất thu hoạch của vườn sử dụng Phân bón lá PGP vượt đối chứng 10%.


- So sánh doanh thu và lợi nhuận khi sử dụng Phân bón lá PGP:


STT

Chỉ tiêu

PGP

Đối chứng

1

Năng suất (kg)

2.250

2.025

2

Đơn giá (đồng)

31.900

31.900

3

Tổng thu (đồng)

71.775.000

64.597.500

4

Chi phí phân bón (đồng)

17.245.000

15.835.000

5

Lợi nhuận (đồng)

54.530.000

48.762.500

6

Chênh lệch (đồng)

+ 5.767.500

Lợi nhuận so với đối chứng vượt +5.767.500 đồng/0,5ha (550 cây)bottom of page