top of page

CÀ PHÊ - ĐĂK NÔNG

Địa điểm: Bản Ven, Yên Thế, Bắc Giang

Thời gian: Tháng 9/2022 - Tháng 2/2023


5 hộ gia đình được lựa chọn, sử dụng phân bón lá Plantagreenpower PGP với lượng dùng 3kg/ha/lần bón, bón 2 lần/vụ cách nhau 10 ngày, bắt đầu bón sau khi hái 5-7 ngày.


Hiệu quả ghi nhận khi thu hoạch:

- Năng suất và các chỉ tiêu cấu thành năng suất:

bottom of page