top of page

Đánh giá sơ bộ sau phun lần 3 với Mía đường Sông Lam

Sau 3 lần phun phân bón Plantagreenpower PGP trên cây mía cho thấy lá cây xanh hơn, dày hơn, chống chịu tốt với điều kiện nắng to và gió Lào gây cháy lá tại Nghệ An. Hãy cùng Tenabio LLC kiểm chứng qua video sau nhé:

Cán bộ kỹ thuật Tenabio tiến hành đo đạc số liệu tại nông trường


Đo chiều rộng lá mía

MÔ HÌNH PGP

bottom of page