top of page

PHÂN BÓN LÁ PGP

PHÂN BÓN LÁ PLANTAGREENPOWER (PGP) TRÊN CÂY LÚA

SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ PLANTAGREENPOWER (PGP) VỚI LÚA NHƯ THẾ NÀO?

PlantaGreenPower (PGP) được pha với nước theo tỉ lệ 0,3-0,5%. Với diện tích rộng, trung bình sử dụng 3kg Plantagreenpower pha với 700-800 lít nước. Khuấy đều rồi phun lên thân, lá cây bằng dụng cụ phun sương. Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun khi có điều kiện ánh sáng mặt trời trực tiếp. 

Với lúa cấy, phun Plantagreenpower vào những thời điểm sau:

Khi làm mạ: Phun 2 lần trong ruộng mạ, pha dung dịch 0.4%

  • Phun lần 1: Khi mạ ra lá thật 

  • Phun lần 2: Khi mạ ra 1.5-2 lá

Ra ruộng: 

  • Phun lần 3: Ngay sau khi cấy 1-2 ngày

  • Phun lần 4: Sau lần phun thứ 3 từ 14-17 ngày, cây trong giai đoạn đẻ nhánh

  • Phun lần 5: Sau lần phun thứ 4 từ 14-17 ngày, khi cây chuẩn bị làm đòng

Với lúa sạ, phun Plantagreenpower vào những thời điểm sau:

  • Phun lần 1: Sau sạ 10-15 ngày

  • Phun lần 2: Sau lần phun thứ nhất 14-17 ngày khi lúa chuẩn bị đẻ nhánh

  • Phun lần 3: Sau lần phun thứ hai 14-17 ngày khi lúa phân hóa đòng

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN LÁ PGP VỚI LÚA

- Tăng năng suất 20%

- Giúp giảm tới 30% phân bón hóa học mà không ảnh hưởng tới năng suất

- Tăng tỉ lệ thu hồi

- Tăng sức chống chịu của cây đối với các điều kiện bất lợi => Giảm nhu cầu sử dụng thuốc BVTV

Download Quy trình chăm sóc Cây Lúa với Phân bón lá PGP

z2000006292139_1909fbc8b55b24236ef529609

Tăng năng suất tới 15%

Thu hoạch sớm hơn 7-10 ngày

Giảm sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc BVTV

BÀI VIẾT MỚI

4f4cb55540daa484fdcb.jpg
bottom of page