top of page

HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN 4 CHUẨN

Khoai tây
Cây cao su

PHÂN BÓN LÁ NANO KHOÁNG PLANTAGREENPOWER  (PGP) – TĂNG NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG TRÁI THANH LONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ CANH TÁC

Sau 2 năm sử dụng Phân bón lá NANO Khoáng PlantaGreenPower (PGP) - Phân bón 4 CHUẨN bà con trồng thanh long ở Bình Thuận đã kiểm chứng được hiệu quả của PGP trên cây thanh long. Sử dụng phân bón NaNo Khoáng PGP trên thanh long cho dây xanh và cứng hơn, quả chín đồng đều, mẫu mã đẹp hơn, giảm được tỷ lệ sâu bênh trên thanh long. Đặc biệt sản phẩm sử dụng phân bón NANO Khoáng PGP có nguồn gốc từ tự nhiên nên nông sản luôn đạt chất lượng xuất khẩu sang thị trường Châu Âu góp phần nâng cao hiệu quả canh tác cho người dân.

Cây hồ tiêu
z2000006292139_1909fbc8b55b24236ef529609

Bắp cải

Tăng năng suất tới 15%

Thu hoạch sớm hơn 7-10 ngày

Giảm sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc BVTV

VIDEO

TIN TỨC NỔI BẬT

daa532063f09cb579218.jpg
bottom of page